ditt personliga tryckeri

Ljungbergs Tryckeri är ett av Skånes största tryckerier som distribuerar trycksaker till hela Sverige, Norden och Europa.

Vi är också ett familjeägt företag som lägger störst fokus på extra bra service, hög kvalitet och kundnöjdhet.

Med vår teknik har ni en unik möjlighet att få bättre skärpa och bildåtergivning i trycket. Tror ni inte det är sant? Hör av er till oss så gör vi provtryck! Kontakta våra säljare för mer information och tester av era produktioner.

Vi har som mål att hålla en hög miljöprofil i vår tillverkning av tryckta produkter. Vi ska genom förebyggande åtgärder och genom aktivt miljöarbete ständigt förbättra företagets miljö med hjälp av vårt certifierade miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015 och även fortsättningsvis leva upp till krav enligt Svanen och FSC.

På Ljungbergs Tryckeri erbjuder vi dig som kund en unik webbshop som underlättar ditt arbete med trycksaksbeställning. Där kan ni beställa och lagra ert marknadsmaterial som har era logotyper och grafiska manualer.

Ni kan göra enkla beställningar av mallstyrda trycksaker som exempelvis visitkort, korrespondenskort och kuvert.