Leveransadresser & distribution

Det är viktigt att leveransadresser lämnas till tryckeriet senast kl 9:00 på överenskommet datum. Om detta inte följs finns det risk för leveransförsening. Det är också oerhört viktigt att vi har följande information till varje adress: 
 
- Företag (alt för- och efternamn om det ska skickas till en privatperson)
- Fysisk gatuadress
- Postnummer
- Ort
- Kontaktperson
- Mobilnummer
- Emailadress för avisering


Får vi denna information ökar möjligheten för våra fraktleverantörer att kunna leverera paketet eller godset på utsatt datum.

LADDA NER DETTA DOKUMENT OCH FYLL I NÄR DET GÄLLER LEVERANS-ADRESSER.