Adressfiler - checklista

Nya villkor för adressfiler till Ljungbergs Tryckeri AB

Från och med den 25 maj 2018
 
 
GDPR gäller från och med den 25 maj 2018 och ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PuL). Den nya dataskyddslagen syftar till att skydda individen och reglera hur företag får hantera personuppgifter. För Ljungbergs är det viktigt att våra kunder känner sig trygga med med hur vi hanterar personuppgifter.
 
Därför har vi tagit fram en rutinbeskrivning för hur du som kund kan skicka dina adressfiler till oss och hur vi hanterar dessa.
 
Alternativ 1 - Skicka adressfilen till adresser@ljungbergs.se
Denna mailbox används endast av de personer som har utsetts och utbildats till att sortera adressfiler. Mailboxen har en bevarandeprincip som innebär att adressfilerna raderas efter 30 dagar.
VIKTIGT: Skriv vårt ordernummer i ämnesraden
 
Om en adressfil trots allt mailas till någon av våra säljares personliga e-postadresser eller någon annan e-postadress inom organisationen som inte är adresser@ljungbergs.se kommer vi att följa en strikt rutin som innebär att vi raderar mailet inkl filen. Därefter meddelar vi er att detta är gjort och bifogar en instruktion vart adressfilen ska skickas.
 
Alternativ 2 – Ladda upp adressfilen via xftp.ljungbergs.se
Använd kontot Adresser. Samtliga inloggningsuppgifter får du av din säljare alt. projektledare. Genom denna filöverföring (SFTP) överförs data på ett säkert sätt med hjälp av kryptering. Ingen fildata i ren text överförs. Filerna hamnar i en gemensam mapp men filerna kan inte hämtas. Det enda som kan läsas är namnet på filerna. Filerna kan endast läsas/hämtas av behörig personal. Adressfilerna raderas efter 30 dagar.
VIKTIGT: Döp adressfilen med vårt ordernummer

TEKNISKA VILLKOR FÖR DINA ADRESSFILER INKL CHECKLISTA

LADDA NER DETTA DOKUMENT FÖR ATT ANVÄNDA CHECKLISTAN.