Färginställningar samt PDF-generering i indesign

1. PDF som visar hur man ställer in färginställningar och joboption i InDesign.
2. Joboption-fil för Ljungbergs PDF-inställningar.

Preflight i Acrobat

Preflight i Acrobat är en fil för snabbkoll i Acrobat 9 eller senare där man själv kan checka sina pdf:er innan man skickar dem till tryck. Även bra för att kolla annonser. OBS! Denna fil funkar inte i Reader-versionen av Acrobat.

Övertrycksinställningar Acrobat

Inställningar för förhandsgranska övertryckning.

allmänt

 

För att säkerställa produktionen samt förhindra merkostnader, finns det ett antal punkter att kontrollera:

  • Stämmer materialets färdigformat? Även ett mindre format på det levererade materialet än vad som orderbekräftats av oss, kan göra produkten dyrare. Tex kan avskäret bli för stort och pappret måste då skäras innan tryck.
  • Har produkten rätt antal sidor enligt offerten - orderbekräftelsen? En 12 sidig broschyr kan mycket väl bli dyrare att producera än en 16 sidig eftersom merkostnaden för bokbinderiarbetet och tryckplåtarna (tryckintagen) kan kan överstiga papperskostnaden för de 4 sidorna.